adverlets

Sunday, September 12, 2010

FORMAT KERTAS KERJA PERNIAGAAN (3)

5 MAKLUMAT TEKNIKAL TAPAK DAN BANGUNAN

5.1 LOKASI PROJEK

 • Keterangan kedudukan tapak (pelan menunjukkan lokasi projek)
 • Jenis geran (title/nombor lot/daerah)
 • Luas kawasan / tapak
 • Tuan punya tapak (kalau kepunyaan orang lain , sertakan salinan fotostat, surat perjanjian sewa/persetujuan
 • nama
 • alamat
 • no ic
5.2 BANGUNAN

 • Bentuk /jenis bangunan/bengkel
 • luas lantai
 • struktur
 • anggaran kos / sewa , sertakan surat perjanjian sewa, kalau dibuat baru, sertakan pelan cadangan bangunan)
 • Anggaran ubahsuai (sekiranya perlu pengubahsuaian)
 • Kelulusan pihak berkenaan (jika bengkel)
 • Kemudahan asas
Nyatakan kemudahan asas yang ada (contoh , telefon, elektrik, air, jalanraya dan lain-lain) Jika tiada , huraikan langkah yang akan diambil.

6 RANCANGAN PEMASARAN

6.1 ANALISA PEMASARAN

 • Kawasan Pasaran
Tentukan batas-batas pasaran atau kawasan dagangan

Pemilihan Lokasi

 • Penglibatan
 • Kemudahan
 • Lalulintas
Sasaran Pelanggan

Kaji penduduk kawasan berkenaan bagi menentukan ciri-ciri potensi pelanggan.

Pelanggan-Siapakah pelanggan pasaran

Contoh :
Stesen minyak - orang yang mempunyai kenderaan yang menggunakan jalan raya di situ. Kedai kasut - semua orang lelaki, wanita dan kanak-kanak di sekitar kawasan perniagaan. Pemborong hasil pertanian-peniaga runcit hasil pertanian, kedai makan dan hotel.

Berapa ramai pelanggannya - meramalkan jumlah pembelian sekitar kawasan perniagaannnya.
Contoh - Bilangan keluarga dan bilangan ahli tiap-tiap keluarga. Stesen minyak - bilangan kereta bagi tiap-tiap keluarga yang berkereta.

Pendapatan Pelanggan dan Jumlah Perbelanjaan

Pendapatan pelanggan dan juga jumlah perbelanjaan yang digunakan untuk membeli barang yang ditawarkan.

Contoh :-
Stesen minyak -jumlah pendapatan keluarga yang berkereta, berapa banyak minyak yang digunakan bagi tiap-tiap buah kereta dalam sehari, sebulan

Persaingan
faktor-faktor yang dikaji

 • Siapakah pesaing-pesaing tersebut
 • Nyatakan keadaan mereka
 • apakah kelebihan dan kelemahan mereka

Saturday, September 11, 2010

FORMAT KERTAS KERJA PERNIAGAAN (2)

(1) PENGENALAN

MAKLUMAT ASAS PERNIAGAAN

 • Nama syarikat
 • Lokasi bangunan
 • Jenis perniagaan
 • Barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan
 • Jenis dan keadaan industri/perkembangan dan potensi di masa hadapan

(2) TUJUAN

APAKAH TUJUAN SEBENAR KERTAS KERJA DISEDIAKAN

 • Cadangan untuk mendapatkan sumber-sumber kewangan
 • Mendapatkan lesen , tanah , bantuan mesin dan lain-lain
 • Membesar/memodenkan projek yang sedia ada.
 • Panduan bagi perancangan projek
(3) LATAR BELAKANG SYARIKAT

 • Mengenal pasti secara jelas perniagaan yang dijalankan.
 • Dapat menentukan kredibiliti dan keupayaan perniagaan.
Maklumat-maklumat penting

 • nama perniagaan
 • alamat perniagaan
 • alamat surat menyurat (jika berlainan)
 • nombor telefon
 • bentuk perniagaan
 • kegiatan utama
 • tarikh mula/hendak memulakan perniagaan.
 • tarikh pendaftaran
 • nombor pendaftaran/lesen
 • modal dibenarkan/terkumpul
 • nama bank/nombor akaun

4 LATAR BELAKANG PEMILIK/AHLI KONGSI/PEMEGANG SAHAM

 • Membolehkan pihak berkenaan menilai usahawan, rakan kongsi dan pemilik saham dari segi kebolehan mengurus perniagaan dan kredibiliti mereka
5 MAKLUMAT-MAKLUMAT TENTANG PEMILIK, AHLI KONGSI/PEMEGANG SAHAM

 • Nama penuh
 • nombor kad pengenalan
 • alamat tetap/surat menyurat
 • nombor telefon
 • tarikh / tempat lahir
 • umur
 • jantina
 • taraf perkahwinan
 • kelayakan akademik

6 RINGKASAN LATAR BELAKANG PENGALAMAN/ KEMAHIRAN

 • Kursus yang pernah dihadiri
 • kemahiran
 • pengalaman
 • pekerjaan sekarang
 • perniagaan lain yang pernah diceburi
 • bilangan saham/sumbangan modal