adverlets

Wednesday, November 30, 2011

rancangan kertas kerja perniagaan 4

Okey..ini sambungan rancangan kertas kerja .

7. ORGANISASI PENGURUSAN

1. Siapa Yang menguruskan perniagaan tersebut.
2. Berapa orang dan jelaskan setiap tanggungjawab.
contohnya dalam sesebuah perniagaan pasti ada pengurus, penolong pengurus
dan pekerja.
3. Berapa ganjaran yang akan diberi .(gaji/kwsp/komisen)
4. Paling cantik sediakan carta organisasi.. tak susah pun..