adverlets

Saturday, September 11, 2010

FORMAT KERTAS KERJA PERNIAGAAN (2)

(1) PENGENALAN

MAKLUMAT ASAS PERNIAGAAN

 • Nama syarikat
 • Lokasi bangunan
 • Jenis perniagaan
 • Barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan
 • Jenis dan keadaan industri/perkembangan dan potensi di masa hadapan

(2) TUJUAN

APAKAH TUJUAN SEBENAR KERTAS KERJA DISEDIAKAN

 • Cadangan untuk mendapatkan sumber-sumber kewangan
 • Mendapatkan lesen , tanah , bantuan mesin dan lain-lain
 • Membesar/memodenkan projek yang sedia ada.
 • Panduan bagi perancangan projek
(3) LATAR BELAKANG SYARIKAT

 • Mengenal pasti secara jelas perniagaan yang dijalankan.
 • Dapat menentukan kredibiliti dan keupayaan perniagaan.
Maklumat-maklumat penting

 • nama perniagaan
 • alamat perniagaan
 • alamat surat menyurat (jika berlainan)
 • nombor telefon
 • bentuk perniagaan
 • kegiatan utama
 • tarikh mula/hendak memulakan perniagaan.
 • tarikh pendaftaran
 • nombor pendaftaran/lesen
 • modal dibenarkan/terkumpul
 • nama bank/nombor akaun

4 LATAR BELAKANG PEMILIK/AHLI KONGSI/PEMEGANG SAHAM

 • Membolehkan pihak berkenaan menilai usahawan, rakan kongsi dan pemilik saham dari segi kebolehan mengurus perniagaan dan kredibiliti mereka
5 MAKLUMAT-MAKLUMAT TENTANG PEMILIK, AHLI KONGSI/PEMEGANG SAHAM

 • Nama penuh
 • nombor kad pengenalan
 • alamat tetap/surat menyurat
 • nombor telefon
 • tarikh / tempat lahir
 • umur
 • jantina
 • taraf perkahwinan
 • kelayakan akademik

6 RINGKASAN LATAR BELAKANG PENGALAMAN/ KEMAHIRAN

 • Kursus yang pernah dihadiri
 • kemahiran
 • pengalaman
 • pekerjaan sekarang
 • perniagaan lain yang pernah diceburi
 • bilangan saham/sumbangan modal

No comments:

Post a Comment